Uwzględnienie stylu przy tłumaczeniu artykułów naukowych

Artykuł naukowy trzeba przetłumaczyć dobrze i to pod każdym względem

Artykuł naukowy trzeba przetłumaczyć dobrze i to pod każdym względem. Tekst w innym języku musi być zgodny co do szczegółów z tym, który jest tłumaczony. Musi być poprawny merytorycznie i pozbawiony wszelkich błędów. Kolejna bardzo ważna kwestia to uwzględnienie stylu.

Styl artykułów naukowych i popularnonaukowych

Zgodność stylu tłumaczonej treści (dowolnego typu) to standard w pracy tłumacza. To jedna z tych oczywistości, które są znane tłumaczom profesjonalnym, ale niekoniecznie komuś, kto dorywczo się tym zajmuje. Gdy chodzi o tłumaczenie artykułów naukowych pierwsza dawka zrazowego, to nie zleca się tego amatorom. Nie robi się tego ze względu na ich specyficzną treść. Zawodowy tłumacz odda dobrze i zawartość artykułu, i jego styl. Artykuł naukowy charakteryzuje się tym, że jest:

  • maksymalnie merytoryczny,
  • przejrzysty,
  • logiczny,
  • pozbawiony ozdobników,
  • bez wyrażeń potocznych (specjalistyczna terminologia),
  • chłodny (bez zabarwień emocjonalnych).

Praca tłumacza przy przekładach artykułów popularnonaukowych

Styl artykułów naukowych jest tak specyficzny, że nie trzeba nawet za bardzo się na tym skupiać. Wiernie oddając treść, odda się i jej styl. Potrzebna jest tylko bardzo duża dokładność. Z tłumaczeniem artykułów popularnonaukowych jest już inaczej. I one są bogate pod względem merytorycznym, jednak ich styl jest luźniejszy. Osoba pisząca taki tekst nie zwraca się do naukowców i studentów. Pisze do osób, które interesują się tym zagadnieniem. Bardziej widać indywidualny styl autora. Osoba, której zadaniem jest tłumaczenie artykułu popularnonaukowego, musi ten styl oddać.

W przypadku artykułów innego typu styl też ma znaczenie. Pomijając ten aspekt pracy tłumacza, można niedokładnie oddać to, co chciał przekazać autor. By rzetelnie zajmować się tłumaczeniami, nie wystarczy znać perfekcyjnie angielski czy inny język. Tłumacz musi zwracać uwagę na każdy aspekt tłumaczenia.